Hva er Energetics?

Energetics er vår arena for inspirasjon, innovasjon, kunnskap og kommunikasjon. Konferansen arrangeres av oss i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Buskerud fylkeskommune med formål å:

  • Sette flerkulturell entreprenørskap mer tydelig på dagsorden
  • Utveksle erfaringer og innspill fra gründermiljøer  
  • Vise talenter og rollemodeller blant flerkulturelle gründere
  • Utvikle fagmiljø og nettverk innen flerkulturell verdiskaping          
 

Målgruppe

  • Alle som er interessert i flerkulturelle gründere – fra privat og offentlig sektor
  • Akademia, forskningsmiljøer, kommuner og fylkeskommuner
  • Andre interessenter
 

Bakgrunn

Flerkulturelt entreprenørskap er et relativt nytt fagområde i Norge og for den saks skyld i Europa. Gjennom flere års arbeid med innvandrere som bedriftsgründere, innså vi at det var behov for utvikling av egne modeller og tilpassing av eksisterende entreprenørskapspraksis til behovet til innvandrergründere. Med økt innvandring til Norge ble det etablert etter hvert flere og flere lokale prosjekter i Norge, hver med sin tilnærming og praksis.

Energetics som arena ble etablert i 2015 for å samle prosjekter og miljøer som jobber med entreprenørskap for faglig oppdatering, inspirasjon og nettverksbygging.

Energetics er også blitt en arena for synliggjøring av talenter med flerkulturell bakgrunn. Gründere er i fokus og får anledning til å presentere seg og sine bedrifter.

Arrangør:

logo nsfv250

Samarbeidspartnere 2018:

imdi logo  BFK logo 

Interessert?

Konferanseprogram og presentasjoner fra tidligere år: