Larissa Terescenko

Larissa er fiolinist fra Serbia, har bodd i Norge i 2 år og er elev ved Norges musikkhøgskole.

Innovasjon kan også skje innen musikk og Larissa gjør dette ved å kombinere flere kunstarter i ett. I tillegg til klassiske fremføringer har Larissa deltatt i teaterforestillinger i Serbia der hun har improvisert direkte på scenen. Hun har også kombinert solokonsert med dans og poesi. Fra 2018 inkluderte hun dans i alle sine fremføringer med visuelle elementer gjennom bruk av prosjektører og lyssetting. Hun har spilt solo sammen med orkestre i Serbia, Bosnia, Kroatia, Frankrike, Italia, Østerrike og Norge.