Sisters in business

Å HJELPE GJENNOM Å MOBILISERE KREFTER
Ny modell for integrering av kvinner som består av norske innvandrerkvinner og flyktninger med kompetanse innen alt fra matlaging til skreddersøm.

Sandra Tollefsen og Farzaneh Aghalo tok i 2011 initiativet til Sisters in business på grunn av at de hadde sett seg lei på at innvandrerkvinner alltid ble behandlet som et problem i stedet for mennesker med ressurser.
«Kollega Sandra Tollefsen og jeg delte drømmene om å skape bedre muligheter for kvinnene. Det var kimen til det vi har oppnådd i dag,» sier Farzaneh. «Sisters in Business er mer enn en jobb, vi er et arbeidsfellesskap og et levende miljø. Et springbrett til selvrespekt og økonomisk uavhengighet.»

Takket være hardt arbeid fra mange frivillige, er SiB i dag en bedrift med 10 ansatte, delmål er å etablere en tekstilfabrikk med 20 ansatte.
Siden oktober 2017 har SiB åpnet en systue på IKEA Slependen og en på Askershus Næringshage, og leverer oppdrag til businesskunder og til privatmarkedet.