Anne-Erita Berta

Anne-Erita Berta har PhD i Sosialantropologi fra Max Planck Institute for Social Anthropology i Halle (Saale), Tyskland.

Avhandlingen hennes med tittel Entrepreneurs Against the Market: Morality, Hard Work, and Capitalism in Aarhusian Independent Businesses er basert på ett års feltarbeid blant små, Aarhusianske entreprenører og deres familier. Her studerte Anne-Erita på sammenhengen mellom verdier og vellykket entreprenørskap i et økonomisk klima preget av store aktører. Hun har drevet med feltarbeid i Sumatra, Indonesia tidligere.