Maria Amelie Foto: Ellen Sofie Iversen

INNVANDRERE SOM BYGGER EUROPA
Maria Amelie er en russiskfødt journalist som først ble kjent som forfatter av boka Ulovlig norsk (2010) om hverdagen som en person uten lovlig opphold i Norge.

Hun har utdannelse innen tverrfaglige kulturstudier fra NTNU. Maria som journalist og forfatter er opptatt av innovasjon og entreprenørskap og er nå ute med boken Start up Migrants. Denne boken forteller historier om innvandrerentreprenører og personene, organisasjonene og selskapene som støtter dem i å utvikle sitt talent. Det er en bok om deres erfaringer, kamp og suksessformel og et bevis på at det finnes et alternativ, selv under vanskelig forhold.