Lisbeth Hammer Krog, foto Tom Atle Bordevik

Lisbeth Hammer Krog er politiker fra Høyre, og er Bærum kommunes første kvinnelige ordfører.

Av bakgrunn er hun cand.mag med offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap, sosiologi og offentlig rett fra Universitetet i Oslo og Bergen.

Under hennes ledelse som ordfører vant Bærum kommune i 2018 Integrerings- og mangfoldsdirektoratets pris for bosetting og integrering gjennom prosjektet Globale Bærum. Dette prosjektet har som mål å sikre 1 000 innvandrere arbeid i løpet av de neste tre årene. For å oppnå dette har kommunen satt i gang innovative samarbeidsformer mellom frivillige, næringslivet, kommunen og NAV.