Rafael Bermejo

Rafael Bermejo er gründer og styreleder av stiftelsen Internationella Företagare i Sverige (IFS). Siden 1996 har IFS bidratt til at drøyt 30 000 innvandrere har startet egne bedrifter. Stiftelsen er også en av de som står brak HMK Carl XVI Gustafs pris for årets grunder med utenlandsk bakgrunn.

Påmelding Energetics 2018