Knut Olav Åmås

Knut Olav Åmås er samfunnsdebattant, forfatter og filosof. Åmås har siden 2014 vært direktør av Fritt Ord. Dette ble han etter å ha vært statssekretær i Kulturdepartementet i Solbergs regjering.

Påmelding Energetics 2018