Lisbeth Hammer Krog, foto Tom Atle Bordevik

Bærums ordfører, Lisbeth Hammer Krog, har vanskelig for å legge lokk på sitt engasjement og sin entusiasme. Hun bobler nesten over på scenen når hun guider Energetics-konferansens deltakere gjennom Globale Bærum.

- Jeg er så stolt av det vi får til, sier Lisbeth Hammer Krog og tenker mye lenger og videre enn bare å høste heder og ære.

Men nettopp heder og ære har Bærum innkassert for sitt skreddersydde integreringsarbeid. Senest fra IMDI (Integrerings- og mangfolddirektoratet), som i fjor beæret Bærum med den høythengende Bosettings- og integreringsprisen.

- Det inspirerer selvsagt til videre satsing og hardt arbeid – på individ-nivå, sier kommunens frontfigur og minner samtidig om mottoet:
- La folk få blomstre!

Mangfold lønner seg

- Vi må ville mye, sier Lisbeth Hammer Krog med overbevisning.
- Og vi må ville mye på tvers av menneskegrupper.

Prosjektet Globale Bærum, som opprinnelig var et initiativ fra Røde Kors, er nå et tett, aktivt og resultatorientert samarbeid mellom Bærum kommune, staten, den lokale frivilligheten, sosialt entreprenørskap og Bærums unike, globale og mangfoldige næringsliv.
- Sammen har vi som mål å bidra til at 1000 innvandrere kommer i jobb i løpet av de neste tre årene, sier Krog.
- I dag ligger vi godt foran skjemaet, med 372 i jobb til nå, fra 60 ulike land.
Bærum har også inngått en avtale med den sosiale entreprenøren Ferd, som legger ti millioner kroner i potten til forskning og et eget innovasjonsfond.

En vekst-kommune

Bærum er en multikulturell kommune, med et internasjonalt næringsliv som driver forretninger med hele verden – og som ansetter mennesker fra hele verden.
- En mangfoldkommune, med 127.000 innbyggere, sier Lisbeth Hammer Krog og kan vise til stødig befolkningsvekst.

Bærum vokser med rundt 2000 nye navn hvert eneste år og er nå hjemkommune for mennesker fra 152 nasjoner.
- Bærum er også en svært robust kommune. Det betyr at vi har alle muligheter for å lykkes med et godt integreringsarbeid, mener ordføreren.
- Vi er opptatt av å jobbe på individnivå, med skreddersøm rettet mot den enkelte.

Engasjement

Ordførerens entusiasme og sprudlende engasjement smitter lett, og kommunens visjon tegner et spennende fremtidsbilde: Sammen skaper vi fremtiden – mangfold, raushet og bærekraft.
- Det er tre kvaliteter som vi vil skal kjennetegne Bærums-samfunnet. I tillegg til fremtids-prosjektet «Bærum 2035» under mottoet: Tenke langt, men handle nå!

Bærum kommune har tatt imot en stor andel innvandrere med ekstra hjelpebehov, både flere syke og analfabeter. For kommunen innebærer det ekstra innsats, så i en periode falt Bærum nedover på sysselsettingsstatistikken.

- Men ut av en liten krise, vokser det nye muligheter, sier Lisbeth Hammer Krog.
- Nye dører åpner seg, og nå er vi der at vi kan ha den hårete målsettingen om 1000 nye innvandrere i jobb i løpet av tre år. Flere prosjekter kjøres parallelt, for eksempel «Jobbreisen» og «Gründersjansen», som er et samarbeid mellom Asker og Bærum.